16 December: Kerstviering Stadsdiaconaat Maria van Jessekerk, 16.00 uur

Posted in Nieuws.