Jessehof open tijdens de paasdagen.

Feestdagen zijn niet vanzelfsprekend voor iedereen feestelijk. Vandaar dat de Jessehof ook tijdens de Paasdagen haar deuren gastvrij openzet voor wie behoefte heeft aan een ontmoeting of praatje. Op 2e paasdag is er ook een lunch voor de bezoekers. Voor meer informatie, zie : www.jessehof.nl.

EXPOSITIE JAN JENSE

Een nieuwe expositie is in de Jessehof te bezichtigen: Jan Jense exposeert zijn levenslandschappen. Het thema is: WIJ ZIJN DE HOOP, ELKAAR DE LIEFDE, MET GOD ONS GELOOF. Hij begint met ‘kale’ landschappen, waarin hij 3 symbolen verwerkt: Geloof, Hoop en Liefde. Geloof is het kruis, geloof in jezelf, in de ander, in God. De hoop wordt weergegeven door 2 mensfiguren: voor elkaar het anker zijn. Liefde wordt gesymboliseerd door het hart: liefde en respect voor elkaar. Het zijn kleurige en inspirerende schilderijen. De moeite waard om te komen bezichtigen.

De expositie is te bekijken tot 8 juni, tijdens openingstijden van de Jessehof: dinsdag-, donderdag- en zaterdagmorgen van 10.00 – 13.00 uur en zondag- , maandag- en vrijdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur.

Gezocht: Nieuwe Voorzitter de Jessehof

advertentie-voorzitter_def

De Jessehof zoekt nieuwe bestuursleden

Interkerkelijk diaconaal centrum De Jessehof is op zoek naar:

EEN VOORZITTER

De Jessehof is een interkerkelijk diaconaal inloopcentrum in de binnenstad van Delft. De Jessehof is een plek waar iedereen welkom is en anderen kan ontmoeten. Doel van de Jessehof is het tegengaan van isolement, eenzaamheid en armoede. We bieden bezoekers een veilige plek, een luisterend oor, ondersteuning en hulp. Waar nodig wordt doorverwezen naar de reguliere hulpverlening. In januari 2017 vierde de Jessehof haar vijfjarig bestaan. In die vijf jaar zijn we uitgegroeid tot een vaste plek in Delft. Als bestuur willen we de komende jaren ons werk consolideren en waar nodig verder uitbouwen, in een veranderend maatschappelijk veld.

Wij zoeken een voorzitter die:

* Enthousiasme heeft voor het werk van de Jessehof en betrokken is bij onze bezoekers (diaconale bewogenheid)

* Christen is en lid is van één van de Delftse kerken

* Ervaring en/of affiniteit heeft met de rol van voorzitter in een bestuur

* Ervaring en/of affiniteit heeft met het maatschappelijk veld waarbinnen de Jesshof opereert (zorg en welzijn)

De bestuursfuncties bij de Jessehof zijn onbezoldigde functies.

Meer informatie over de Jessehof kunt u vinden op: www.jessehof.nl

Heeft u interesse of wilt u meer weten over de functie van voorzitter, dan kunt u contact opnemen met Arjan Gooijer (secretaris): 015 – 214 69 92 / secretaris@jessehof.nl

of Jan Lamberts (voorzitter a.i.): jan.lamberts@rksd.nl