Logo Jessehof

Wat betekent de Jessehof voor u?

Meten: wat betekend de Jessehof voor bezoekers?

Om op deze vraag een antwoord te krijgen, is een methode ontwikkeld speciaal voor inloophuizen door een onderzoeksbureau in opdracht van het Franciscusfonds De komende weken en maanden wordt aan bezoekers en vrijwilligers van de Jessehof gevraagd of zij willen meedoen met deze methode, een eenvoudig interview met behulp van kaartjes, bedoeld om de ervaringen van bezoekers te meten. Meten is weten.

Door het kaartspel te spelen beantwoordt je de vraag “Wat betekent de Jessehof voor de bezoekers en vrijwilligers?”. Het kost per deelnemer weinig tijd. Door met grote aantallen deelnemers het kaartspel te spelen wordt een betrouwbaar resultaat verkregen. Anonimiteit is gegarandeerd bij de rapportage. U doet solo mee (dus niet in een groepje) onder begeleiding van een interviewer. U zult benaderd worden door getrainde bestuursleden of vrijwilligers tijdens de normale openingstijden of u een keer ter plekke wilt meedoen.

Voor het bestuur van de Jessehof is deze methode een krachtig instrument om te rapporteren aan subsidiegevers en sponsoren over de betekenis van de Jessehof in Delft. Het bestuur hoopt daarom van harte dat u meedoet aan het kaartspel als u gevraagd wordt.

Donatie Protesetantse Gemeente Delft aan Jessehof


Pasen 2021 sloot de Centrale ZWO commissie van de Protestantse Gemeente Delft de Bezinningsactie van de Veertigdagentijd af met een heel mooie opbrengst. De Jessehof was een van de doelen van deze Bezinningsactie.

De bezinningsactie had dit jaar een geweldige opbrengst: EUR 17.755,45. Bestemd voor drie doelen: een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria, de Jessehof en Stichting SIV. Zaterdag 12 juni konden de cheques worden overhandigd aan de Jessehof en SIV. Dianne Kapoor-Elsinga (Jessehof) en Teus Redelijkheid (SIV) ontvingen de cheques van Cees van der Sluys en Jilles Huijsman. De cheques zijn uitgereikt namens de Centra ZWO Commissie. 

Omdat het coronatijd was hadden de coördinatoren van de Jessehof, Dianne en Anita, een film gemaakt over de Jessehof, een flyer gemaakt en een artikel geschreven voor het Protestants Kerkblad Delft. Hoewel de mensen niet fysiek naar de kerk konden, is er flink gedoneerd. Digitaal.

Met hartelijke dank van de Jessehof!

Logo Jessehof

Jessehof drie keer per week open in juli en augustus

In de periode van 1 juli tot 1 september is de Jessehof, vanwege vakantie van vrijwilligers, open op maandagen (tussen 14 en 17 uur), donderdagen (10-13 uur)en zaterdagen (10-13 uur). Het coronaprotocol blijft volledig van kracht, tenzij er versoepelingen komen vanuit de overheid. Aanmelden is dus verplicht. Houdt deze website in de gaten!

Logo Jessehof

Verruiming openingstijden Jessehof

Met ingang van zaterdag 5 juni zijn de bestaande openingstijden van de Jessehof verruimd, van anderhalf uur naar drie uur. De Jessehof blijft voorlopig slechts vier keer per week geopend. De nieuwe openingstijden zijn:

maandag 14 – 17 uur

donderdag 10 -13 uur

vrijdag 14 – 17 uur

zaterdag 10 – 13 uur.

Ook de volgende versoepelingen worden per 5 juni ingevoerd: 

– Hervatting van het gebruik van een computer

– Hervatting van het abonnement op de krant

– Aanbod van frisdrank (en soms een verpakte snack) tijdens de middagen.

Bezoekers houden zich aan het protocol. Dus bezoekers moeten reserveren, houden 1,5 meter afstand, ze dragen een mondkapje, ontsmetten hun handen, bewegen zich zo weinig mogelijk door de ruimte en als ze dat doen volgen ze de aangegeven looproute.