Fotoboek 10 jaar Jessehof

Op 14 mei 2022, ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de Jessehof, is het eerste exemplaar van het fotoboek “10 jaar Jessehof, een impressie van 10 jaar diaconale gastvrijheid” aangeboden aan de burgemeester van Delft, mevr. van Bijsterveldt. Vanaf dat moment is het voor iedereen, met name voor de bezoekers en vrijwilligers van de Jessehof, beschikbaar.

Het bevat in beelden een overzicht van wat er de afgelopen 10 jaar is gebeurd. De foto’s zijn voorzien van begeleidende teksten en impressies die gasten en vrijwilligers voor dit boek hebben geschreven.

De foto’s zijn gemaakt, uitgezocht en geselecteerd door Joyce en Johan Willems. Zij hebben tevens de teksten verzameld en het geheel in boekvorm gegoten.

Het fotoboek is verkrijgbaar in de Jessehof. Openingstijden: maandag- en vrijdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur, dinsdag- , donderdag- en zaterdagmorgen van 10.00-13.00 uur.

Bent u niet in de gelegenheid om het boek op te halen, stuur dan even een email naar vrienden@jessehof.nl

Voor de prijs hoeft niemand het te laten.

Het motto is: “10 euro voor 10 jaar Jessehof”, maar ieder die dat wil kan het boek meekrijgen voor het bedrag dat past bij zijn financiële draagkracht.    

Denk je eraan om iets te doen voor een ander?

Ben je betrokken, open en hartelijk? En heb je wat tijd en energie over én beschik je over een luisterend oor? Dan is vrijwilliger worden bij de Jessehof wellicht iets voor je!

Het Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof  zet 5 keer per week haar deur open voor bewoners van Delft, die graag elkaar ontmoeten, een praatje willen maken, de krant lezen, een spelletje doen.  Veel bezoekers van de Jessehof hebben geen gemakkelijk leven (gehad). We zoeken vrijwilligers voor de inloop, met name op vrijdagmiddag (14.00-17.00 uur) of zaterdagmorgen (10.00 – 13.00 uur). Ook zoeken we mensen, die willen koken met bezoekers (maandag) of incidenteel willen helpen bij een activiteit, bv. museumbezoek of een uitstapje.

Wat biedt de Jessehof:

  • Waardevolle ontmoetingen met bijzondere mensen
  • Ondersteuning bij het werk. Je kunt altijd overleggen met de andere vrijwilligers of met de coördinator.
  • Trainingen door professionals, waarbij er ook  tijd voor gezelligheid is.
  • Geen vergoeding, wel een vrijwilligersverzekering.

Wat vragen wij:

  • Een open, respectvolle houding naar mensen met een andere leefstijl of levensovertuiging.
  • Je kunt je inleven in andere mensen, rustig en aandachtig luisterend aanwezig zijn.
  • Je bent bereid samen te werken met collega-vrijwilligers en met de coördinator.
  • Je doet mee aan trainingen of werkbijeenkomsten om de presentiebenadering te oefenen.

Heb je belangstelling?

Neem dan contact op met Miriam Korevaar, projectcoördinator van de Jessehof, Burgwal 50, 2611 GJ Delft, via de email: miriamjessehof@hotmail.com  

Vrouwen in de Bijbel

Vrouwen in de Bijbel

Minder salaris, minder macht, minder aanzien. De ongelijkheid tussen man en vrouw is van alle tijden. Wat kunnen we leren van de spaarzame sterke vrouwen in de bijbel?
De bijbel lijkt een boek vol mannen, met hier en daar ook een vrouw. In de bijbel hebben vrouwen vaak een ondergeschikte rol, maar er zijn belangrijke uitzonderingen.
Op sommige plaatsen in de Bijbel, kan je lezen dat het vooral een vrouw is die op een beslissend moment in de geschiedenis opduikt. Ester red het hele volk Israël en Sarah maakt het onmogelijke mogelijk door Abraham op hoge leeftijd een zoon te schenken.
Mooie verhalen waar we ook nu nog veel van kunnen leren.

In een serie van zes sessies bespreken we zes bekende vrouwen uit de Bijbel.
De eerste bijeenkomst is op vrijdag 20 mei van 11.30 – 13.30 uur. Iedereen is welkom. Voorkennis is niet nodig.

Anita van Velzen

Jessehof is 10 jaar ‘huiskamer van Delft’

Dit jaar bestaat het interkerkelijk diaconaal centrum De Jessehof aan de Burgwal in de Delftse binnenstad tien jaar. In deze jaren heeft het centrum zich ontwikkeld tot een plek waar velen gebruik van maken. Voor wat gezelligheid, een kop koffie, een luisterend oor en vaak ook praktische hulp. Zaterdag 14 mei staat in het teken van deze verjaardag, met een feestelijke inloop met muziek, een viering en een receptie.

Najaar 2009 werden de eerste stappen gezet naar een ‘inloophuis/diaconaal centrum’ door een aantal pastores uit verschillende Delftse kerken. Zij concludeerden dat dit alleen kon door interkerkelijke samenwerking, met de christelijke spiritualiteit als basis. In januari 2012 opende burgemeester Bas Verkerk de deuren van De Jessehof, die in stand wordt gehouden door de Delftse kerken en een aantal fondsen. Daarnaast zorgt een groot aantal betrokken vrijwilligers ervoor dat De Jessehof vijf dagen in de week mensen kan ontvangen, in ‘een laagdrempelige huiskamer voor de bewoners van Delft’.

Praten met de Pastor

Een bezoek op een willekeurige dag toont het al snel aan: dat werkt! Het is een gezellige drukte en bijna alle tafeltjes zijn bezet en ook het biljart wordt intensief gebruikt. Een paar bezoekers gebruiken de computers aan de zijkant en het gonst van de gesprekken. Koffie, thee en fris worden rondgedeeld en bij de bar staan schalen met koekjes klaar. Ook is er tijdens elk inloopdagdeel een pastor van de meewerkende kerken aanwezig, voor mensen die behoefte hebben om over bepaalde zorgen of problemen even apart door te praten.

‘Eigenlijk zouden de kerken
open moeten zijn, maar De Jessehof is
een verlengstuk van de kerken’

Tweede huis

Een aantal bezoekers komt hier net zo lang als dat het inloopcentrum bestaat. ‘Jazeker, ik kom hier graag, zeker als ik het moeilijk heb,’ zegt Alberto*, ooit ‘ingevlogen’ als gastarbeider uit Zuid-Europa en nu loopt hij tegen de tachtig. Veel van zijn land- en tijdgenoten zijn al overleden of teruggegaan en dat maakt hem wel verdrietig. Ook de familie woont niet in de buurt en reizen is op zijn leeftijd ook niet meer makkelijk te doen. ‘En nu is daar pas m’n broer overleden, maar ik ben niet naar de begrafenis gegaan’, zegt hij verdrietig. Even een moment van gebed met een van de pastores is dan zeer waardevol. Twee dames zitten een beetje apart, allebei een krantje te lezen. ‘Het is voor mij écht een tweede huis,’ zegt Marina*, een van de gasten met een zucht. ‘Als ik het thuis niet meer zie zitten, dan vlucht ik hiernaar toe, even uit mijn eigen omgeving en eenzaamheid. Hier zijn altijd mensen en kun je even kletsen.’ De ander beaamt het volmondig: ‘Eigenlijk zouden de kerken open moeten zijn, maar De Jessehof is een verlengstuk van de kerken.’

Behoefte

Mark* vindt het prettig dat hij hier terechtkan, aangezien het in zijn woonbuurt niet altijd even rustig is door een buurvrouw die anderen van van alles beschuldigt. ‘Als dat weer gebeurt, moet je uitkijken dat je zelf geen gekke dingen gaat doen,’ weet hij uit ervaring. ‘En dan is het fijn dat je hier in De Jessehof terecht kan. Even zitten, een bakkie koffie drinken, even een krantje lezen, even rustig met wat mensen praten. Daar heeft een mens dan behoefte aan.’ Sinds 2015 is Rens*  in Delft woonachtig, met begeleiding. ‘Dat is fijn, maar daar wil je ook wel eens even weg’, zegt hij. ’En dan kom ik heel graag hier, zeker twee keer per week. Dan kan ik mijn eigen tijd invullen. En ook even fijn met Anita praten.’

Complexe problemen

Anita van Velzen, coördinator vanaf het begin. ‘Toen wij ons plan voor De Jessehof schreven, werd ‘eenzaamheid’ de focus van dit plan, om als ‘huiskamer van de stad’, mensen met elkaar en met ons te verbinden. Die focus hebben we nog steeds. Wel hebben we ervaren dat eenzame Delftenaren ook vaak financiële, relationele of sociale problemen kennen. De Jessehof is hierdoor breder geworden; we zijn een informeel loket geworden. Ook de samenleving is complexer voor veel mensen; er wordt daardoor meer van vrijwilligers gevraagd. Zelf heb ik hiernaast theologie gestudeerd, wat mij zeker helpt bij de vele gesprekken en activiteiten. Over tien jaar hoop ik dat er in elke wijk een soort Jessehof zal zijn!’.

Mattie Mostert

* De namen zijn gefingeerd in verband met privacy, maar bij de redactie bekend