Wat betekent de Jessehof voor u?

Meten: wat betekend de Jessehof voor bezoekers?

Om op deze vraag een antwoord te krijgen, is een methode ontwikkeld speciaal voor inloophuizen door een onderzoeksbureau in opdracht van het Franciscusfonds De komende weken en maanden wordt aan bezoekers en vrijwilligers van de Jessehof gevraagd of zij willen meedoen met deze methode, een eenvoudig interview met behulp van kaartjes, bedoeld om de ervaringen van bezoekers te meten. Meten is weten.

Door het kaartspel te spelen beantwoordt je de vraag “Wat betekent de Jessehof voor de bezoekers en vrijwilligers?”. Het kost per deelnemer weinig tijd. Door met grote aantallen deelnemers het kaartspel te spelen wordt een betrouwbaar resultaat verkregen. Anonimiteit is gegarandeerd bij de rapportage. U doet solo mee (dus niet in een groepje) onder begeleiding van een interviewer. U zult benaderd worden door getrainde bestuursleden of vrijwilligers tijdens de normale openingstijden of u een keer ter plekke wilt meedoen.

Voor het bestuur van de Jessehof is deze methode een krachtig instrument om te rapporteren aan subsidiegevers en sponsoren over de betekenis van de Jessehof in Delft. Het bestuur hoopt daarom van harte dat u meedoet aan het kaartspel als u gevraagd wordt.

Donatie Protesetantse Gemeente Delft aan Jessehof


Pasen 2021 sloot de Centrale ZWO commissie van de Protestantse Gemeente Delft de Bezinningsactie van de Veertigdagentijd af met een heel mooie opbrengst. De Jessehof was een van de doelen van deze Bezinningsactie.

De bezinningsactie had dit jaar een geweldige opbrengst: EUR 17.755,45. Bestemd voor drie doelen: een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria, de Jessehof en Stichting SIV. Zaterdag 12 juni konden de cheques worden overhandigd aan de Jessehof en SIV. Dianne Kapoor-Elsinga (Jessehof) en Teus Redelijkheid (SIV) ontvingen de cheques van Cees van der Sluys en Jilles Huijsman. De cheques zijn uitgereikt namens de Centra ZWO Commissie. 

Omdat het coronatijd was hadden de coördinatoren van de Jessehof, Dianne en Anita, een film gemaakt over de Jessehof, een flyer gemaakt en een artikel geschreven voor het Protestants Kerkblad Delft. Hoewel de mensen niet fysiek naar de kerk konden, is er flink gedoneerd. Digitaal.

Met hartelijke dank van de Jessehof!

Jessehof drie keer per week open in juli en augustus

In de periode van 1 juli tot 1 september is de Jessehof, vanwege vakantie van vrijwilligers, open op maandagen (tussen 14 en 17 uur), donderdagen (10-13 uur)en zaterdagen (10-13 uur). Het coronaprotocol blijft volledig van kracht, tenzij er versoepelingen komen vanuit de overheid. Aanmelden is dus verplicht. Houdt deze website in de gaten!

Verruiming openingstijden Jessehof

Met ingang van zaterdag 5 juni zijn de bestaande openingstijden van de Jessehof verruimd, van anderhalf uur naar drie uur. De Jessehof blijft voorlopig slechts vier keer per week geopend. De nieuwe openingstijden zijn:

maandag 14 – 17 uur

donderdag 10 -13 uur

vrijdag 14 – 17 uur

zaterdag 10 – 13 uur.

Ook de volgende versoepelingen worden per 5 juni ingevoerd: 

– Hervatting van het gebruik van een computer

– Hervatting van het abonnement op de krant

– Aanbod van frisdrank (en soms een verpakte snack) tijdens de middagen.

Bezoekers houden zich aan het protocol. Dus bezoekers moeten reserveren, houden 1,5 meter afstand, ze dragen een mondkapje, ontsmetten hun handen, bewegen zich zo weinig mogelijk door de ruimte en als ze dat doen volgen ze de aangegeven looproute.

Jessehof ook op vrijdag weer open

Met ingang van 5 maart is de Jessehof ook weer open op vrijdagmiddagen. De ervaringen uit de de afgelopen periode hebben geleerd dat dit kan, onder een strikt protocol, en gelukkig zijn er voldoende vrijwilligers om bezoekers te ontvangen. Voorlopig is de Jessehof op vrijdag geopend van 14 tot 15.30 uur.

Openingstijden

 

 

Nieuwe ventilatie

De bezoekers hebben het gemerkt in de afgelopen koude periode; vanwege corona bleven de deuren altijd open, en dat was koud. De reden was dat het  ventilatiesysteem niet goed functioneerde (die stond ook nog altijd aan!).

Nu is het ventilatiesysteem helemaal in orde; en is er zelfs extra ventilatie aangebracht. Bij slecht weer kunnen de deuren dicht.

Dankwoord aan onze vrijwilligers

Dankwoord aan onze vrijwilligers!

Dankzij de extra alertheid en tomeloze inzet van onze vrijwilligers, kan de Jessehof ook onder deze moeilijke omstandigheden veilig open zijn. Veel van onze vrijwilligers stonden te popelen om weer aan de slag te gaan toen de Jessehof weer open ging. Ook voor hen is dit een tijd waarin sociale contacten en gewoonten zijn weggevallen en het leven eentoniger is geworden. Het werk bij de Jessehof biedt hen een welkome afleiding en zingeving. Daarnaast is het onder deze omstandigheden ook het extra spannend om te werken.

En daarom waarderen wij het nog meer dat jullie toch elke keer weer paraat staan om onze bezoekers een warme ontvangst te geven. Dank!

Wilt u de Jessehof bezoeken? 

We zijn weer open en zorgen ervoor dat u veilig een kop koffie kan drinken en een praatje kan maken. U moet wel van tevoren reserveren en bereid zijn een gezondheidsverklaring in te vullen bij binnenkomst.

Reserveren kan telefonisch tijdens openingstijden. De openingstijden zijn:

  • Maandag van 14 uur tot 15.30 uur
  • Donderdag van 10 uur tot 11.30 uur
  • Zaterdag van 10 uur tot 11.30 uur

Het telefoonnummer is: 015-8871539 .

Er is tijdens elke opening plek voor 12 mensen. Dit is omdat we ten allen tijden 1,5 meter afstand moeten kunnen houden. Omdat er beperkt plek is, kunt u voorlopig slechts één keer per week reserveren.

Naast dat u moet reserveren en een gezondheidsverklaring moet invullen, zijn er nog andere regels waaraan u zich moet houden als u de Jessehof bezoekt.

  • U komt binnen door de ingang aan de Nieuwe Kerkzijde.
  • Toegang alleen met een mondkapje. Het kapje mag af als u op uw plek zit.
  • U ontsmet de handen bij binnenkomst.
  • U mag alleen opstaan om naar het toilet te gaan. U zet dan uw mondkapje weer op.
  • Tijdens de opening serveert de vrijwilliger koffie of thee en koek aan de tafel.
  • U volgt de aangegeven looprichting in de zaal.
  • Voor vertrek kunt u reserveren voor uw volgende bezoek.

We zien u graag in de Jessehof!