Sint brengt geschenken naar Jessehof

Omdat de Sint al op jaren is en mogelijk onderliggend lijden heeft, kwam hij dit jaar niet zelf naar de Jessehof maar had hij een brief voor de Jessehoffers meegegeven aan de coördinator.

Foto: Joyce Williams

 

In deze brief op rijm gaf hij aan dat hij het zeer waardeerde dat zowel mensen zonder als met prik in de Jessehof welkom zijn maar dat zij hierover wel wat vriendelijker met elkaar van mening mochten verschillen.

De coördinator overhandigde alle bezoekers een mooie chocoladeletter, uiteraard de J.

Het was ontroerend te zien hoe volwassen bezoekers, zowel in de eerste als in de tweede shift, blij en verrast waren met hun kadootje.

We hopen dat de goedheilig man volgend jaar weer live op bezoek kan komen.

 

 

Burgemeester van Bijsterveldt opent expositie in de Jessehof

Burgmeester opent expositie in Jessehof. Foto Joyce Williams. 

 

Op donderdag 25 november verwelkomde Bertjan Bosselaar, vrijwilliger in de Jessehof, burgemeester van Bijsterveldt in het inloopcentrum de Jessehof. Zij was daar om de expositie van Henk Molenaar te openen.

Het initiatief voor deze expositie lag bij Trudy, die haar overleden man op deze manier wilde eren. Zij had ook persoonlijk de burgemeester uitgenodigd voor de opening.

De expositie betreft vooral abstracte werken van Henk Molenaar, met de thema’s ‘Engelen en kathedraalramen’. Trudy sprak eerst over het werk van haar man en de betekenis van Engelen voor hem: ‘Wie gelooft er niet in engelen? Het engeltje op je schouder. Een beschermengel nodig hebben. De vrijwilligers van de Jessehof hebben engelengeduld. Iedereen ontmoet weleens een reddende engel’.

Daarna sprak de burgemeester. Ze memoreerde dat ze jaren geleden al een bezoek had gebracht aan het atelier van Henk Molenaar en hoe indrukwekkend ze dit vond. Molenaar was een bekende Delftse kunstenaar, die meerdere tentoonstellingen heeft gehad in Delft, onder andere in het World Art Centre en in de Prinsenhof. De burgemeester sprak ook haar waardering uit voor Trudy, die altijd naast haar man heeft gestaan. Trudy vulde aan: ‘We waren een maatschap’.

Tenslotte opende de burgemeester officieel de expositie. Daarna nam ze uitgebreid de tijd om de werken van Henk Molenaar te bekijken. Tussendoor sprak ze gezellig met meerdere bezoekers in de Jessehof, die genoten van haar warme aandacht.

De expositie is te bezichtigen tot 1 februari tijdens de openingstijden van de Jessehof: maandag- en vrijdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur, dinsdag- , donderdag-, en zaterdagmorgen van 10.00 – 13.00 uur.

 

Plantenbieb in Jessehof

Primeur in Delft: plantenbieb van Gerard

Op dinsdag 9 november heeft Gerard Kinds officieel zijn plantenbieb geopend. De plantenbieb is een kast vol met jonge plantjes. Omdat Gerard veel vrije tijd heeft, kwam hij op het idee om een plantenbieb te beginnen. Zo wil hij helpen om de huizen groener te maken. De oudste bezoeker van de Jessehof, Miep krijgt de eerste kans om een plantje uit zijn plantenbieb te kiezen. Daarna nodigt Gerard de andere bezoekers van de Jessehof uit om een stekje uit zijn plantenbieb mee naar huis te nemen. Meerdere bezoekers lopen naar Gerards plantenbieb en kiezen een plantje uit om mee te nemen. Ook vraagt hij de bezoekers om planten te brengen, die hij eventueel kan scheuren, zodat er een nieuwe plant kan groeien.

Gerard kreeg het idee toen hij bij een kennis was, die veel planten had. Dat vond hij zo mooi, dat hij stekjes had gekregen. Nu wil Gerard meer stekjes maken en in de Jessehof uitdelen. ‘Maar’, zo zegt Gerard, ‘de natuur doet alles op haar eigen tempo. Dus soms moet je weer een poosje wachten’.

Wil je een stekje komen uitzoeken? Welkom in de Jessehof tijdens de openingstijden: maandag en vrijdag van 13.00 – 17.00 uur, dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 – 13.00 uur. Vanwege corona dragen we mondkapjes bij binnenkomst en wordt er op afstand van elkaar gezeten. Zo zijn er maximaal 12 bezoekers welkom.

 

Gerard opent de plantenbieb. Foto: Joyce Williams

 

 

 

 

 

 

 

Opening Jessehof wijzigt

Nieuwe Corona maatregelen

per 27 november

Vanaf zaterdag 27 november gaan we de inloop splitsen in twee delen:

10.00 – 11.20 deel 1 (aanmelden)

11.20 – 11.40 pauze en ventileren

11.40 – 13.00 deel 2 (aanmelden)

Zo kunnen meer mensen binnen koffie drinken.

Buiten wordt het de komende tijd te koud om lang buiten te zitten.

We hopen weer op jullie medewerking

Een stapje terug

Door de herfst en het toenemend aantal besmettingen door corona, moet ook de Jessehof vanaf zaterdag 6 november een stapje terug doen. Dit betekent dat iedereen weer een mondkapje op moet en dat we minder bezoekers tegelijk binnen kunnen laten (12). Het is niet anders. Vanwege het kleine aantal plaatsen, raden we iedereen aan om zich op tijd aan te melden, tijdens openingsuren, via 015-8871539.

 

Logo Jessehof

Vacatures PENNINGMEESTER en BESTUURSLID Jessehof

Het Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof in Delft wil de eenzaamheid van mensen verminderen. Daarbij gaat het om sociale eenzaamheid en om emotionele eenzaamheid.

Sociale eenzaamheid is het hebben van minder contacten dan gewenst via werk of activiteiten buitenshuis. Vaak komt sociale eenzaamheid voort uit het feit dat mensen langere tijd in armoede leven – weinig geld hebben, soms niet kunnen lezen of schrijven, moeilijk aansluiting vinden met andere mensen, zich buitengesloten voelen.

Emotionele eenzaamheid is het gemis aan een intieme relatie met iemand aan wie je je verhaal kwijt kunt, een partner, familielid of vriend die je begrijpt.

In het bestuur van de Jessehof zijn twee vacatures. Wij zoeken een nieuwe

Penningmeester

en een

algemeen bestuurslid (beide onbezoldigd).

Tot de verantwoordelijkheden van het bestuur behoren o.a. de totstandkoming van een visie, strategie, doelstellingen en actieplannen, het monitoren van de resultaten en eventueel bijsturen, en het vaststellen van de begroting en jaarrekening, fondsenwerving en het gevoerde financiële beleid.

Tijdsbesteding is gemiddeld twee uur per week, maar rondom begroting en jaarrekening kan dit meer zijn. Eén keer in de maand is er een vergadering, meestal op een maandagavond. Af en toe zal er een afspraak zijn onder werktijd.

Profiel voor beide bestuursleden:

affiniteit met de doelstelling van de Jessehof.

goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, HBO niveau,

kan in teamverband werken,

bij voorkeur bestuurlijke vaardigheden.

Daarnaast voor de penningmeester:

affiniteit met cijfers en boekhouding,

– creativiteit, geïnteresseerd in fondsenwerving.

En voor het algemeen bestuurslid: affiniteit met digitale archivering.

De Jessehof is opgericht door de samenwerkende kerken in Delft. Het bestuur bestaat uit tenminste een lid van de RK kerk, een lid van de Protestante Kerk in Nederland en twee leden van twee andere participerende kerken in Delft. Wij vragen met name leden van de RK-kerk om te reflecteren op de oproep.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de voorzitter van het bestuur,

Saskia Bolten tel. 06 105 642 08 of saskiabolten@gmail.com

Madeleen stelt zich voor

Wat mogen we in Delft blij zijn met een plek als de Jessehof! Het doet me dan ook veel plezier dat ik daaraan mijn steentje mag gaan bijdragen vanaf 1 september, namelijk als vrijwilligerscoördinator.

Graag stel ik mij in dit bericht even voor. Natuurlijk hoop ik zo snel mogelijk met een ieder persoonlijk kennis te maken!

Mijn naam is Madeleen van der Aart en ik woon al meer dan 25 jaar in het centrum van Delft. Ik ben getrouwd en samen hebben wij twee dochters. De dochters zijn begin 20 en de jongste is dit jaar op kamers gaan wonen. Met veel plezier heb ik jarenlang vrijwilligerswerk gedaan, o.a. in de kerk en in een verzorgingshuis. Mijn betaalde banen waren in de gehandicaptensector, als locatiemanager of coördinerend begeleider. De afgelopen jaren werkte ik bij de St. Philadelphia Zorg, dat zal ik ook naast mijn werk voor de Jessehof blijven doen.

Ik heb er alle begrip voor dat het voor iedereen weer even wennen zal zijn aan een nieuw gezicht. Maar de ontvangst is tot nu toe allerhartelijkst en ik zie dan ook uit naar onze samenwerking!

Logo Jessehof

Jessehof per 1 september vijf keer per week open

Per 2 september is de Jessehof vijf keer per week open. Verder verandert er niets; aanmelden blijft verplicht, handen wassen ook, anderhalve meter afstand houden van elkaar eveneens. Nog steeds 12 plaatsen. En vooral: zitten blijven, niet rondlopen.

Dit zijn de nieuwe openingstijden vanaf  2 september:

Maandag 14 – 17 uur

Dinsdag 10 – 13 uur

Donderdag 10 – 13 uur

Vrijdag 14 – 17 uur

Zaterdag 10 – 13 uur

Als er nieuwe corona-maatregelen door de overheid worden afgekondigd, zal de Jessehof die hanteren.

Logo Jessehof

Wat betekent de Jessehof voor u?

Meten: wat betekend de Jessehof voor bezoekers?

Om op deze vraag een antwoord te krijgen, is een methode ontwikkeld speciaal voor inloophuizen door een onderzoeksbureau in opdracht van het Franciscusfonds De komende weken en maanden wordt aan bezoekers en vrijwilligers van de Jessehof gevraagd of zij willen meedoen met deze methode, een eenvoudig interview met behulp van kaartjes, bedoeld om de ervaringen van bezoekers te meten. Meten is weten.

Door het kaartspel te spelen beantwoordt je de vraag “Wat betekent de Jessehof voor de bezoekers en vrijwilligers?”. Het kost per deelnemer weinig tijd. Door met grote aantallen deelnemers het kaartspel te spelen wordt een betrouwbaar resultaat verkregen. Anonimiteit is gegarandeerd bij de rapportage. U doet solo mee (dus niet in een groepje) onder begeleiding van een interviewer. U zult benaderd worden door getrainde bestuursleden of vrijwilligers tijdens de normale openingstijden of u een keer ter plekke wilt meedoen.

Voor het bestuur van de Jessehof is deze methode een krachtig instrument om te rapporteren aan subsidiegevers en sponsoren over de betekenis van de Jessehof in Delft. Het bestuur hoopt daarom van harte dat u meedoet aan het kaartspel als u gevraagd wordt.