High Tea 16 AUGustus

High Tea in de Jessehof.

Op woensdagmiddag 16 augustus is er in de Jessehof aan de Burgwal een speciale activiteit: een high tea voor alle bezoekers.

De zomer is voor veel bezoekers van de Jessehof geen tijd voor wegtrekken en verre landen bezoeken. De meeste mensen blijven in de stad. De Jessehof sluit dan ook niet in de zomer. Om de maand augustus een beetje te breken wordt er halverwege de maand high tea georganiseerd. De vrijwilligers en de kookploeg van de Jessehof maken alles klaar: koekjes, taart, scones, sandwiches en hartige hapjes. Alles wordt geserveerd op etagères en verschillende soorten thee worden geschonken. De gasten zitten in kleine groepjes bij elkaar en worden zo heerlijk verwend en kunnen honderduit kletsen met elkaar.

De high tea begint om 15.00 uur, tot ongeveer 16.30 uur. Iedereen is welkom. Een leuke manier om de gezelligheid en saamhorigheid, in combinatie met lekkernijen in de Jessehof te proeven. Voor meer informatie over de Jessehof: www.jessehof.nl

Jessehof open tijdens de paasdagen.

Feestdagen zijn niet vanzelfsprekend voor iedereen feestelijk. Vandaar dat de Jessehof ook tijdens de Paasdagen haar deuren gastvrij openzet voor wie behoefte heeft aan een ontmoeting of praatje. Op 2e paasdag is er ook een lunch voor de bezoekers. Voor meer informatie, zie : www.jessehof.nl.

EXPOSITIE JAN JENSE

Een nieuwe expositie is in de Jessehof te bezichtigen: Jan Jense exposeert zijn levenslandschappen. Het thema is: WIJ ZIJN DE HOOP, ELKAAR DE LIEFDE, MET GOD ONS GELOOF. Hij begint met ‘kale’ landschappen, waarin hij 3 symbolen verwerkt: Geloof, Hoop en Liefde. Geloof is het kruis, geloof in jezelf, in de ander, in God. De hoop wordt weergegeven door 2 mensfiguren: voor elkaar het anker zijn. Liefde wordt gesymboliseerd door het hart: liefde en respect voor elkaar. Het zijn kleurige en inspirerende schilderijen. De moeite waard om te komen bezichtigen.

De expositie is te bekijken tot 8 juni, tijdens openingstijden van de Jessehof: dinsdag-, donderdag- en zaterdagmorgen van 10.00 – 13.00 uur en zondag- , maandag- en vrijdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur.

Gezocht: Nieuwe Voorzitter de Jessehof

advertentie-voorzitter_def

De Jessehof zoekt nieuwe bestuursleden

Interkerkelijk diaconaal centrum De Jessehof is op zoek naar:

EEN VOORZITTER

De Jessehof is een interkerkelijk diaconaal inloopcentrum in de binnenstad van Delft. De Jessehof is een plek waar iedereen welkom is en anderen kan ontmoeten. Doel van de Jessehof is het tegengaan van isolement, eenzaamheid en armoede. We bieden bezoekers een veilige plek, een luisterend oor, ondersteuning en hulp. Waar nodig wordt doorverwezen naar de reguliere hulpverlening. In januari 2017 vierde de Jessehof haar vijfjarig bestaan. In die vijf jaar zijn we uitgegroeid tot een vaste plek in Delft. Als bestuur willen we de komende jaren ons werk consolideren en waar nodig verder uitbouwen, in een veranderend maatschappelijk veld.

Wij zoeken een voorzitter die:

* Enthousiasme heeft voor het werk van de Jessehof en betrokken is bij onze bezoekers (diaconale bewogenheid)

* Christen is en lid is van één van de Delftse kerken

* Ervaring en/of affiniteit heeft met de rol van voorzitter in een bestuur

* Ervaring en/of affiniteit heeft met het maatschappelijk veld waarbinnen de Jesshof opereert (zorg en welzijn)

De bestuursfuncties bij de Jessehof zijn onbezoldigde functies.

Meer informatie over de Jessehof kunt u vinden op: www.jessehof.nl

Heeft u interesse of wilt u meer weten over de functie van voorzitter, dan kunt u contact opnemen met Arjan Gooijer (secretaris): 015 – 214 69 92 / secretaris@jessehof.nl

of Jan Lamberts (voorzitter a.i.): jan.lamberts@rksd.nl

Een ‘warme’ plek in de stad: Jessehof bestaat vijf jaar Interview door Mattie Mostert

Het is haast niet meer voor te stellen om op de hoek van de Burgwal en de Oude Langendijk géén Jessehof aan te treffen. In de relatief korte periode van het bestaan, heeft het interkerkelijk diaconaal centrum onder leiding van de gedreven projectcoördinator Anita van Velzen, een stvige positie in de stad – en nog belangrijker – een warme plek in het hart van velen veroverd. Vijf jaar Jessehof. Verschillende betrokkenen kijken naar verleden, heden én toekomst.

Bertjan Bosselaar, vijf jaar geleden nog ‘langs de zijlijn’, maar sinds drie jaar meedraaiend als één van de vele vrijwilligers: ‘De Jessehof is een tweede thuis geworden voor een groep van ongeveer 120 mensen. Een plek waar mensen andere mensen ontmoeten. Voor mij is de tijd die ik in de Jessehof steek, een investering die zich dagelijks terugbetaalt. De tijd en aandacht die je erin stopt, komen overvloedig terug in contacten met mensen, zowel met gasten als met andere vrijwilligers. In die paar jaar heb ik meer van de breedheid en verscheidenheid van de samenleving gezien dan in de twintig jaar daarvoor. Het is daarom een verrijking van mijn leven. De gemoedelijke sfeer tijdens de Jessehofochtenden en – middagen is typerend en volgens mij de hoofdreden waarom mensen komen en terugkomen. En juist die sfeer van rust en ongedwongenheid laat zich niet dwingen. Ik ervaar dat steeds weer als een gift van God en ik hoop dat we dat de komende jaren van Hem zullen blijven verwachten.’

Peter Wilbrink, emeritus predikant, als pastor vanaf het begin bij de Jessehof betrokken. ‘In vijf jaar van onbekende plek in het centrum naar een voor veel mensen kostbare plaats, waar ‘diaconaal gemeente zijn’ is opgebloeid. Voor mij is de Jessehof een ‘huiskamer in het centrum’ geworden, waar ik veel mensen mag ontmoeten en spreken en waar ik als pastor, als ‘tochtgenoot’ van gasten, verdriet, mooie ervaringen, vreugde en sores mag delen. Ik spreek de gasten over ‘gewone’ gebeurtenissen van de dag, ook over problemen, onzekerheden en zorgen, die zij met mij willen delen. Sommige gasten van het eerste uur – het inloopcentrum is zo belangrijk voor ritme en regelmaat in het leven – ken ik dus al lange tijd en met anderen heb ik soms eenmalige gesprekken, waarin luisteren, écht luisteren zo belangrijk is.

Betrokkenheid ervaar ik ook vaak bij de vrijwilligers – onze gastheren en gastvrouwen. De Jessehof heeft voor hen veel betekenis: zij willen dat gasten zich daar welkom voelen.

Mooie momenten voor mij: vóór openingstijd het gesprekje met de vrijwilligers naar aanleiding van een moment van bezinning: een gebed, een tekst uit de bijbel of een gedicht. En ook: samen met een gasten en vrijwilligers invulling geven aan een maandelijkse viering in de Jessehof.

De toekomst? De kerk als instituut staat in de westerse wereld sterk onder druk en dreigt te verdampen. Maar is dat afbraak of vernieuwing? Ik hoop dat plekken als de Jessehof, deze wijze van diaconale en pastorale presentie bijdragen aan wezenlijke vernieuwing van ‘kerk zijn’ in onze stedelijke samenleving.’

Arjan Gooijer, secretaris De Jessehof: Vijf jaar geleden zijn we vrij ‘plotseling’ gestart. Al langer werd nagedacht over een diaconaal inloopcentrum maar ineens kwam deze locatie vrij; Jan Lamberts nam toen het initiatief. Begonnen met – ik meen – drie dagdelen per week, maar nu is De Jessehof dagelijks – behalve woensdag – een aantal uur open. Er was – en is – grote behoefte: er worden nu maandelijks bijna duizend bezoekers ‘geturfd’, waarvan natuurlijk een deel vaker komt; een vaste kern van ruim 125 gasten.

Belangrijkste doel van de Jessehof is presentie: er zijn met daad en raad, een luisterend oor, het bieden van een veilige plek en het tegengaan van armoede in brede zin: geldtekort, isolement en eenzaamheid. Het is interkerkelijk georganiseerd door een groot aantal kerken in Delft, die ook de financiën voor hun rekening nemen, aangevuld met bijdragen van fondsen die we jaarlijks aanschrijven.

Heel belangrijk: de Jessehof wordt gerund door vrijwilligers. Zij werken als gastheer/gastvrouw, zorgen dat er koffie en thee is. De vrijwilligers krijgen ook regelmatig trainingen om hun taken goed te kunnen uitvoeren; we kunnen overigens nog versterking gebruiken! Er zijn pastores uit de verschillende kerken die een luisterend oor bieden en naast de vaste inloop zijn er ook maaltijden,

vieringen, creatieve ochtenden, Jessezang (bij de piano) en er is ook behoorlijk wat overlap met de bezoekers van de Zoekdiensten.’

‘We hebben ook een vriendenstichting voor donateurs. Kijk eens op http://www.jessehof.nl/vrienden/ en ik zou alle lezers van het Kerkblad écht willen uitnodigen om eens te komen kijken. Van harte welkom!’

 

Mattie Mostert

EXPOSITIE van JOS TERLOUW febr 2017

foto-jos-terlouw-2 foto-jos-terlouw

 

 

In de Jessehof aan de Burgwal in Delft treft u momenteel een expositie aan van Jos Terlouw met zijn Airbrush werken, zowel op doek als op harde ondergrond. Zijn specialiteit: het schilderen van mensen en dieren.

Jos is een veelzijdige, creatieve kunstenaar.

Hij houdt van alles wat met de natuur te maken heeft.

Als autodidact is hij rond 2001 in aanraking gekomen met de Airbrush techniek, een speciale manier van schilderen, waarvan er nu dus 11 werken worden geëxposeerd.

Vervolgens is hij hierdoor gaan zoeken naar een combinatie van technieken: acryl, olieverf, aquarel, die hij ook verwerkt in zijn Airbrush werken.

Hij wordt vaak gevraagd bij internationale Airbrush-evenementen, als ook op feesten en kunstmarkten om tijdelijke tattoos te zetten.

Met zijn enthousiaste en blije gemoed, waarmee hij in het leven staat, kan een happening met Jos in de buurt niet meer stuk. Wil je meer weten over Jos en zijn mogelijkheden, loop dan even binnen bij de Jessehof, Burgwal 50. Openingstijden: zondag, maandag, vrijdag 14.00 – 17.00 uur en dinsdag, donderdag en zaterdag 10-00-13:00 uur.