Vrouwen in de Bijbel

Vrouwen in de Bijbel

Minder salaris, minder macht, minder aanzien. De ongelijkheid tussen man en vrouw is van alle tijden. Wat kunnen we leren van de spaarzame sterke vrouwen in de bijbel?
De bijbel lijkt een boek vol mannen, met hier en daar ook een vrouw. In de bijbel hebben vrouwen vaak een ondergeschikte rol, maar er zijn belangrijke uitzonderingen.
Op sommige plaatsen in de Bijbel, kan je lezen dat het vooral een vrouw is die op een beslissend moment in de geschiedenis opduikt. Ester red het hele volk Israël en Sarah maakt het onmogelijke mogelijk door Abraham op hoge leeftijd een zoon te schenken.
Mooie verhalen waar we ook nu nog veel van kunnen leren.

In een serie van zes sessies bespreken we zes bekende vrouwen uit de Bijbel.
De eerste bijeenkomst is op vrijdag 20 mei van 11.30 – 13.30 uur. Iedereen is welkom. Voorkennis is niet nodig.

Anita van Velzen

Jessehof is 10 jaar ‘huiskamer van Delft’

Dit jaar bestaat het interkerkelijk diaconaal centrum De Jessehof aan de Burgwal in de Delftse binnenstad tien jaar. In deze jaren heeft het centrum zich ontwikkeld tot een plek waar velen gebruik van maken. Voor wat gezelligheid, een kop koffie, een luisterend oor en vaak ook praktische hulp. Zaterdag 14 mei staat in het teken van deze verjaardag, met een feestelijke inloop met muziek, een viering en een receptie.

Najaar 2009 werden de eerste stappen gezet naar een ‘inloophuis/diaconaal centrum’ door een aantal pastores uit verschillende Delftse kerken. Zij concludeerden dat dit alleen kon door interkerkelijke samenwerking, met de christelijke spiritualiteit als basis. In januari 2012 opende burgemeester Bas Verkerk de deuren van De Jessehof, die in stand wordt gehouden door de Delftse kerken en een aantal fondsen. Daarnaast zorgt een groot aantal betrokken vrijwilligers ervoor dat De Jessehof vijf dagen in de week mensen kan ontvangen, in ‘een laagdrempelige huiskamer voor de bewoners van Delft’.

Praten met de Pastor

Een bezoek op een willekeurige dag toont het al snel aan: dat werkt! Het is een gezellige drukte en bijna alle tafeltjes zijn bezet en ook het biljart wordt intensief gebruikt. Een paar bezoekers gebruiken de computers aan de zijkant en het gonst van de gesprekken. Koffie, thee en fris worden rondgedeeld en bij de bar staan schalen met koekjes klaar. Ook is er tijdens elk inloopdagdeel een pastor van de meewerkende kerken aanwezig, voor mensen die behoefte hebben om over bepaalde zorgen of problemen even apart door te praten.

‘Eigenlijk zouden de kerken
open moeten zijn, maar De Jessehof is
een verlengstuk van de kerken’

Tweede huis

Een aantal bezoekers komt hier net zo lang als dat het inloopcentrum bestaat. ‘Jazeker, ik kom hier graag, zeker als ik het moeilijk heb,’ zegt Alberto*, ooit ‘ingevlogen’ als gastarbeider uit Zuid-Europa en nu loopt hij tegen de tachtig. Veel van zijn land- en tijdgenoten zijn al overleden of teruggegaan en dat maakt hem wel verdrietig. Ook de familie woont niet in de buurt en reizen is op zijn leeftijd ook niet meer makkelijk te doen. ‘En nu is daar pas m’n broer overleden, maar ik ben niet naar de begrafenis gegaan’, zegt hij verdrietig. Even een moment van gebed met een van de pastores is dan zeer waardevol. Twee dames zitten een beetje apart, allebei een krantje te lezen. ‘Het is voor mij écht een tweede huis,’ zegt Marina*, een van de gasten met een zucht. ‘Als ik het thuis niet meer zie zitten, dan vlucht ik hiernaar toe, even uit mijn eigen omgeving en eenzaamheid. Hier zijn altijd mensen en kun je even kletsen.’ De ander beaamt het volmondig: ‘Eigenlijk zouden de kerken open moeten zijn, maar De Jessehof is een verlengstuk van de kerken.’

Behoefte

Mark* vindt het prettig dat hij hier terechtkan, aangezien het in zijn woonbuurt niet altijd even rustig is door een buurvrouw die anderen van van alles beschuldigt. ‘Als dat weer gebeurt, moet je uitkijken dat je zelf geen gekke dingen gaat doen,’ weet hij uit ervaring. ‘En dan is het fijn dat je hier in De Jessehof terecht kan. Even zitten, een bakkie koffie drinken, even een krantje lezen, even rustig met wat mensen praten. Daar heeft een mens dan behoefte aan.’ Sinds 2015 is Rens*  in Delft woonachtig, met begeleiding. ‘Dat is fijn, maar daar wil je ook wel eens even weg’, zegt hij. ’En dan kom ik heel graag hier, zeker twee keer per week. Dan kan ik mijn eigen tijd invullen. En ook even fijn met Anita praten.’

Complexe problemen

Anita van Velzen, coördinator vanaf het begin. ‘Toen wij ons plan voor De Jessehof schreven, werd ‘eenzaamheid’ de focus van dit plan, om als ‘huiskamer van de stad’, mensen met elkaar en met ons te verbinden. Die focus hebben we nog steeds. Wel hebben we ervaren dat eenzame Delftenaren ook vaak financiële, relationele of sociale problemen kennen. De Jessehof is hierdoor breder geworden; we zijn een informeel loket geworden. Ook de samenleving is complexer voor veel mensen; er wordt daardoor meer van vrijwilligers gevraagd. Zelf heb ik hiernaast theologie gestudeerd, wat mij zeker helpt bij de vele gesprekken en activiteiten. Over tien jaar hoop ik dat er in elke wijk een soort Jessehof zal zijn!’.

Mattie Mostert

* De namen zijn gefingeerd in verband met privacy, maar bij de redactie bekend

 

Rotaryclub Delft Vrijhof verrast de Jessehof met een beamer

Maandag 25 april was het een vrolijke dag in de Jessehof. Twee vertegenwoordigers van de rotaryclub Delft Vrijhof, te weten Maartje Hooning en Hans Lodder waren aanwezig om de mensen in de Jessehof blij te maken met een beamer. De beamer werd ter plekke gedemonstreerd. Bezoekers, vrijwilligers en bestuurders waren aanwezig om het mooie apparaat in werking te zien.

Maartje vertelde dat zij namens de Community Service van de Rotary dit keer juist binnen Delft hadden gezocht naar een groep om iets voor te doen. Dit had hen naar de Jessehof gebracht. Juist nu de corona-periode achter de rug is, wil de Jessehof weer wat meer activiteiten ontwikkelen. In de grote zaal gezamenlijk naar een film of documentaire kijken, behoort dan nu ook tot de mogelijkheden.

Uiteraard werden Maartje en Hans hartelijk bedankt.

Ben je benieuwd om mensen te ontmoeten, of aan activiteiten deel te nemen? De openingstijden van de Jessehof zijn maandag en vrijdag van 14.00 – 17.00 uur, dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 – 13. 00 uur. Voel je welkom. Zie ook www.jessehof.nl

Foto: Joyce Willems

Oekraïne actie Jessehof

In de Jessehof wordt tijdens de veertigdagentijd meestal geld opgehaald voor een goed doel. Dit jaar werd dit bijna automatisch Oekraïne. Het potje stond op de bar. Er werd niet extra veel aandacht aan besteed. Toch brachten de bezoekers met vooral muntgeld 186 euro op voor giro 555.
Vele malen hoger dan vorige jaren. Ik ben, als coördinator, trots op iedereen die ondanks de vaak moeilijke persoonlijke situatie toch aan de naasten in nood denkt.

Paasfeest Jessehof

Omdat we vorige jaar geen Kerst en Pasen konden vieren, maar de corona pandemie nog niet helemaal over is, gaan we de traditionele paasviering op 2e paasdag voor de bezoekers dit jaar gezamenlijk met het rk stadsdiaconaat vieren in de Maria van Jessekerk.
Dan hebben we goed de ruimte en kunnen we er een mooi paasfeest van maken

Programma:

16.45 uur inloop met koffie en taart

17.45 paasviering

18.00 gezellige maaltijd

Samen “The Passion 2022” kijken

SAMEN THE PASSION KIJKEN IN DE JESSEHOF

14 april 2022

Op donderdag 14 april gaan we samen op groot scherm naar de uitzending van “The Passion 2022” kijken met een hapje en een drankje.
Inloop 19.30 uur. Uitzending begint 20.30.
Iedereen is welkom.