Jesseviering

Op vrijdag 27 september is er Jesseviering, een korte viering met Bijbellezen, muziek en ruimte voor gesprek. Aanvang 12:30 uur.

Bijbelen

Op 9 september is er Bijbelen.  Het begint om half 12 met het lezen en bespreken van bijbelteksten uit Oude en Nieuwe Testament,  tot 13 uur. Daarna lunchen we tot 13.30 uur.

Tafelgenoten

Op 6 september is er weer Tafelgenoten, een eenvoudige warme maaltijd in de Jessehof. Het begint om 18.00 uur.

In de eerste week van september kan men zich opgeven bij de koffiebar in de Jessehof.

Foto’s zomerlunch

Op zondag 28 juli organiseerde de Jessehof een zomerlunch, direct voor de deur. De foto’s, gemaakt door Joyce Willems, ziet u hier.

Jessehof Zomerlunch

Op zondag 28 juli organiseert de Jessehof een zomerlunch, tussen 12 en 15 uur. Niet in de Jessehof, maar buiten, langs de Burgwal en de Nieuwe Langendijk. Natuurlijk voor onze vaste bezoekers, maar niet alleen voor hen. Ook voor buurtbewoners, vrijwilligers van de Jessehof, pastores, bestuursleden en iedereen die langs wil komen.

 

Zoekdienst 7 juli

In de zoekdienst van 7 juli in de kapel van de Oude Kerk staat de vraag centraal naar de zin van wat we doen.

Wat is de zin van al ons gezwoeg? Dat vroeg eeuwen lang geleden Prediker zich af en die vraag kan je tegenwoordig soms nog bekruipen. Waarom doe ik al die moeite in het leven? Die vraag kan opkomen als je midden in de bloei van je leven staat en hebt gevoel hebt dat er meer moet zijn dan wat je bereikt hebt. Maar ook als het je in het leven bij de handen afbreekt. Of als je terugkijkt en afweegt wat nou echt van waarde is.
Waar doe ik het voor? In de zoekdienst gaan we die vraag verkennen aan de hand van twee uitspraken uit de Bijbel die tegenstrijdig lijken: van de filosofisch ingestelde Prediker die vraagtekens zet bij de zin van al ons gezwoeg en van de gedreven apostel Paulus die stelt: ‘wat je doet is niet voor niets; het heeft blijvende waarde’. Spreken die twee invalshoeken elkaar tegen of vullen ze elkaar aan? Het thema komt terug in gesprek met elkaar, in liederen, stilte en gebed en een overdenking.
De dienst wordt geleid door René Strengholt, missionair werker van de Protestantse gemeente.
De zoekdienst begint om 13.00 uur. Om 12.30 uur gaat de kerk open en staan er broodjes, koffie en thee klaar. Van harte welkom!
Locatie: Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25 (toeristeningang aan zijkant

‘Bijbelen’ verandert

Met ingang van september 2019 is het ‘Bijbelen’ niet meer op de eerste maandag van de maand, maar voortaan op de tweede maandag.

Dat is niet de enige verandering. Het begint om half 12 met het lezen en bespreken van bijbelteksten uit Oude en Nieuwe Testament,  tot 13 uur. Daarna lunchen we tot 13.30 uur. Het is niet meer in de  pastorie maar altijd in de Jessehof. Anita van Velzen geeft leiding samen met stagiair Ed Doe.

Samen eten Tafelgenoten

Op vrijdag 7 juni is er de maandelijkse maaltijd in het kader van Tafelgenoten. Aanvang 18.00 uur. Opgeven kan in de week voorafgaand aan 7 juni in de Jessehof. Kosten zijn 2 euro.

Maandag 3 juni: Bijbelen

Op maandag 3 juni wordt er, net als elke maand ‘gebijbeld’. Om 13.00 uur is er een eenvoudige broodmaaltijd, vanaf 13.30 uur worden Bijbelverhalen besproken. Voor iedereen die wil.

Foto’s van het eten bij Hotel de Plataan

‘Bijbelen’ op 6 mei

Maandag 6 mei wordt er in de Jessehof ‘gebijbeld’; een bijbeltekst wordt gelezen en besproken. Aanvang 13 uur. Voor alle belangstellenden.

Pasen 2019 in de Jessehof

Nieuwe voorzitter bij viering 7 jarig bestaan Jessehof

Beste mensen,

Ik ben Saskia Bolten, de nieuwe voorzitter van het Bestuur.
Hartelijk gefeliciteerd met de verjaardag van het Interkerkelijk Diaconaal
Centrum de Jessehof. De eerste 7 jaren zitten erop.
Wij hebben te maken met een steeds groter wordende tweedeling tussen
rijk en arm. Dan denk ik niet alleen aan geld, maar ook aan het verschil
tussen materiële rijkdom en geestelijke armoede. Je kunt rijk genoeg zijn
aan geld en tegelijkertijd arm aan aandacht door de verzakelijking,
marktgerichtheid en op prestatiegerichte zorgverlening. Of je ziet in de
stad mensen die leven van overvloed, terwijl je zelf weinig geld hebt, niet
kan lezen of schrijven en niet kan deelnemen aan activiteiten omdat ze
teveel kosten.
De Jessehof doet hier iets aan. Al zeven jaar is de huiskamer open, kunnen
mensen een kopje koffie of thee drinken, kunnen ze elkaar ontmoeten,
hun vragen stellen en hun verhalen vertellen.

Ik vertrouw op opnieuw 7 voorspoedige jaren!