Ondanks covid-19 gebeurde er veel in de Jessehof

Hoewel de Jessehof gesloten is voor bezoekers vanwege corona, is er binnen toch veel gebeurd. Er werd een invalidentoilet gebouwd, zodat rolstoelers voortaan naar de wc kunnen. De oude stoelen, die vaak kapot waren, niet goed schoon te maken wat van buitengewoon veel belang is in het corona-tijdperk, niet stapelbaar waren en veel geluidoverlast boden aan onze buren, zijn vervangen door nieuwe stoelen. De kerstboom werd opgetuigd, en voor het raam gezet, evanals de vertrouwde kerststal.

En er werden kerstpakketten uitgedeeld aan de bezoekers.

Jarigen krijgen van de Jessehof altijd een klein presentje; diegenen die sinds de lockdown niets hadden ontvangen ontvingen dit gelijktijdig met hun kerstpakket. Bij alles moest rekening gehouden worden met strikte corona-maatregelen.

 

 

S

Bestuurder Vriendenstichting Jessehof gezocht

Gezocht:

Bestuurder

voor de Vriendenstichting

van de Jessehof

Het interkerkelijk diaconaal centrum de Jessehof aan de Burgwal is een ontmoetingsplek voor bewoners van Delft. Zes keer per week zijn de deuren open en worden mensen welkom geheten door vrijwilligers, die klaar staan met koffie/thee, een luisterend oor en een vriendelijk woord. In de Jessehof kan met biljarten, een krantje lezen, een spelletje doen, computeren. Maar bovenal is er aandacht voor ieders zorgen en vreugden.

De Vriendenstichting ondersteunt het werk van de Jessehof door de betrokkenheid van burgers en bedrijven in Delft te vergroten. De betrokkenheid kan tot uiting komen in een (kleine) jaarlijkse bijdrage voor de Jessehof.

Wij zoeken een bestuurslid,

  • die de Jessehof een warm hart toedraagt;
  • die 5x per jaar deelneemt aan de vergaderingen;
  • die vrienden werft voor de Jessehof.

Mocht u interesse hebben of informatie willen hebben, mail dan naar vrienden@jessehof.nl

Rolstoeltoilet Jessehof is gereed

Het Miva-toilet in de Jessehof is helemaal klaar. Daarmee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Ook bezoekers in een rolstoel kunnen nu eindelijk naar de wc, dankzij de financiële steun voor deze ingrijpende verbouwing.

 

Brief van het bestuur

Delft, 31 oktober 2020

Helaas is de Jessehof vanwege de corona al weer enkele weken gesloten. Ook schenken we deze periode geen koffie-to-go. Het bestuur van de Jessehof heeft dit moeilijke besluit om verschillende redenen moeten nemen.

Vlak voor de tweede coronagolf (op 9 oktober 2020) kregen wij bezoek van de handhavers van de gemeente. Zij constateerden dat de Jessehof zich niet (voldoende) aan de corona-regels hield.

Binnen zaten de mensen te dicht bij elkaar. De hygiënische middelen voldeden niet. Niet iedereen die liep, droeg een mondkapje. En mensen die buiten koffie kregen, gingen daar niet mee weg (to go) maar bleven op een kluitje hangen. De anderhalvemeterregel werd in de Jessehof onvoldoende nageleefd.

Onze vrijwilligers hebben wel erg hun best gedaan om de inloop volgens de regels gaande te houden. Toch zijn we ernstig aangesproken op de gezondheidsrisico’s die bezoekers, vrijwilligers en medewerkers liepen. We kregen een oranje kaart. De volgende keer dat wij “betrapt” zouden worden op het overtreden van de regels, zou de overheid de Jessehof sluiten en zouden we een boete kunnen krijgen van 4000 euro.

Het bestuur van de Jessehof is erg teleurgesteld, juist omdat wij dachten goede afspraken gemaakt te hebben om de coronaregels te volgen. Die afspraken waren gemaakt voor de veiligheid van onze medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. Dat ze onvoldoende zijn nagekomen en dat wij nu extra in de gaten gehouden worden op het moment dat wij weer open kunnen gaan, vinden wij ontzettend jammer en vervelend.

De situatie is nu zo, dat wij eerst een aantal maatregelen moeten nemen, voordat wij de Jessehof weer open kunnen stellen. Daar zijn wij mee begonnen. De komende weken zal bijvoorbeeld de helft van de stoelen weggehaald worden en zal het ventilatiesysteem verbeterd worden.

Daarnaast vindt toevallig in november een kleine verbouwing plaats. Er wordt in de Jessehof een toilet voor mindervalide mensen geplaatst. Het is zeker dat we, totdat deze verbouwing achter de rug is, dicht moeten blijven.

We proberen met onze bezoekers telefonisch contact te houden en hen op de een of andere manier te helpen door deze moeilijke tijd heen te komen.

We hopen dat we dit bericht een beetje duidelijkheid heb gegeven over de huidige situatie van de Jessehof. Zodra we in staat zijn om de Jessehof weer veilig te openen openen, zullen we dit onder andere via deze website laten weten.

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers wensen eenieder een goede gezondheid en tot ziens.

Saskia Bolten

Voorzitter Jessehof

Verse soep in de Jessehof

Nu het weer kouder wordt en de bladeren gaan vallen, is gelukkig Clémence weer in de Jessehof. Hij maakt op dinsdag en donderdag (soms zaterdag) heerlijke soep voor de bezoekers. Gezonde soep met veel groenten.

Dit is een onderdeel van een samenwerking met de ABC-kerk die ons geld voor de ingrediënten beschikbaar stelt.

Jessehof: twintig bezoekers maximaal

Met ingang van heden mogen er maximaal twintig bezoekers in de Jessehof. Iedereen registreert zich bij binnenkomst, en meldt zich af bij vertrek. Voor mensen die buiten moeten wachten tot er plek is, is er koffie-to-go.

De reden dat het aantal bezoekers is verlaagd is gelegen in de beperkte ruimte bij de koffiebar van de Jessehof. Bezoekers halen zelf hier hun koffie of thee, maar het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat hier een wachtrij ontstaat. Ook hier geldt: houd anderhalve3 meter afstand. Bakjes met suiker en melk staan op tafel.

Bezoekers die zich niet willen registreren mogen niet naar binnen. Zij kunnen buiten koffie-to-go krijgen.

 

 

 

Tafelgenoten

Op 2 oktober is er weer Tafelgenoten, een eenvoudige warme maaltijd in de Jessehof. Het begint om 18.00 uur.

In de week voorafgaand aan de maaltijd kan men zich opgeven bij de koffiebar in de Jessehof.

Jessehof vaker open vanaf 1 september

Vanaf september is De Jessehof op de volgende dagen en tijden geopend:

Dag Openingstijden
Zondag 14:00 uur tot 16:00 uur
Maandag 14:00 uur tot 17:00 uur
Dinsdag 10:00 uur tot 13:00 uur
Woensdag Gesloten
Donderdag 10:00 uur tot 13:00 uur
Vrijdag 14:00 uur tot 17:00 uur
Zaterdag 10:00 uur tot 13:00 uur

Op deze tijden kan men koffie of thee drinken met elkaar, de krant lezen, de computer gebruiken en vooral met elkaar, de vrijwilligers of pastores praten. Men kan een spelletje spelen, kaarten of biljarten. Om 12 uur is er soep op dinsdagen, donderdagen en zaterdagen. Er is een kast met boeken, en een weggeeftafel: alles op deze tafel mag gratis worden meegenomen. Voor de kinderen is er een kinderhoek. Honden, mits goed opgevoed, zijn ook welkom. Er wordt binnen niet gerookt, maar er is een terras waar gerookt kan worden. Soms wordt er piano of gitaar gespeeld.

Alles natuurlijk onder het voorbehoud dat de maatregelen van het kabinet en RIVM toestaan dat bovenstaande openingstijden gehandhaafd blijven. Bezoekers dienen zich aan de maatregelen te houden, zoals registratie van naam en telefoonnummer bij binnenkomst, en natuurlijk de bekende 1.5 meter afstand te bewaren. Zie het protocol.

Volg het laatste nieuws op deze website.

 

Het effect van de eerste golf op de Jessehof gemeenschap

door: Anita van Velzen

Ongeveer zes maanden na het sluiten van het inloophuis de Jessehof na de corona uitbraak, kunnen we nagaan wat deze periode voor een effect heeft gehad op onze gemeenschap.

Corona zelf heeft weinig bezoekers besmet maar de immateriële gevolgen zijn er wel. Allereerst de onzekerheid en het gevoel van angst. Doordat alle activiteiten en instellingen sloten, kwamen mensen eenzaam thuis te zitten met hun angsten. Deze gevoelens versterkten eerdere ervaringen van machteloosheid en depressie.

Toen we mondjesmaat weer bereikbaar werden, was men blij en dankbaar. Men besefte de waarde van elkaar zien en spreken. Het was of we verloren gewaande familie weer terug vonden. Deze dankbaarheid werkte zo ver door dat men alle corona regels de eerste weken voor zoete koek accepteerde. Men besefte duidelijk dat men niet voor de koffie kwam maar voor elkaar.

Omdat er minder bezoekers tegelijk binnen mochten zijn, ontstond ook een gevoel van rust, van echt met elkaar praten, van bezinning bijna. Zelfs de meest introverte personen kwamen voor een gesprek langs. Voor een ander deel van de bezoekers was het ook duidelijk te rustig.

Voor de mensen die we normaal thuis bezoeken was de situatie moeilijker. We mochten niet meer op huisbezoek en waren aangewezen op social media. Op zich een heel mooi alternatief maar toch minder geschikt voor intieme gesprekken en echte ondersteuning.

Het gebrek aan echt fysiek contact, breekt je op. Heel blij waren we toen het weer mogelijk werd om een stukje te gaan wandelen of fietsen.

Al met al heeft het ons vooral het gevoel opgeleverd dat we elkaar nodig hebben en dat een inloophuis essentieel is voor mensen die, ook zonder corona, eenzaam zijn.