Contact

Stichting Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof
Bezoek- en postadres: Burgwal 50 | 2611 GJ | Delft
T: 015-8871539
E: info@jessehof.nl
KvK: 55670652

 

Interkerkelijk diaconaal centrum de Jessehof is voor haar voortbestaan afhankelijk van schenkingen van fondsen, organisaties en particulieren. Wilt u ons werk steunen, dan kan dat door een gift over te maken op banknummer NL93 TRIO 0254 7541 20 t.a.v. Centrum de Jessehof te Delft.