Informatie

Ontstaansgeschiedenis

Al langere tijd werd er in Delft gesproken over de behoefte aan een diaconaal centrum waar iedereen welkom is voor een kop koffie en een gesprek. Dit diaconaal centrum is een interkerkelijk initiatief. De christelijke spiritualiteit is de kracht die het diaconaal centrum/ inloophuis en de werkgroep drijft. De bemensing van het centrum gebeurt door vrijwilligers, een project coordinator en diverse pastores die ‘diensten’ draaien

Begin 2010 is een Initiatiefgroep ‘inloophuis/diaconaal centrum gestart bestaande uit een aantal personen die elk een kerk of geloofsgemeenschap vertegenwoordigden:

  • De Rooms-katholieke Parochie Delft
  • de stichting Rooms-katholiek Stadsdiaconaat Delft e.o.
  • De Hervormde Diaconie
  • Hervormde Centrale Missionaire Commissie
  • De Evangelische gemeente in Delft ‘Levend Water’
  • De Christelijke Gereformeerde Kerk
  • Delftse Raad van Kerken
  • Youth for Christ Delft
  • Johanniter hulpverlening
  • Interkerkelijk Stadsdiakonaat

Hierop voortbouwend is een groepje mensen uit diverse kerkelijke geledingen nu concreet bezig met het idee voor een interkerkelijk diaconaal centrum. De eerste fase betrof de uitvoering van een behoefte-onderzoek naar de haalbaarheid van een dergelijk initiatief. Daarna werd een projectplan geschreven en een pand gezocht. Hierbij kregen wij hulp van boven: er werd een mooi en centraal gelegen pand gevonden in de binnenstad van Delft.