Activiteiten

Centraal binnen de Jessehof staat de inloop op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag,  zaterdag en zondag. De andere activiteiten komen voort uit de wensen van de gasten van de inloop. Daarnaast bestaat er sinds kort ook straatpastoraat binnen de Jessehof.

1. Inloop

Op dinsdag, donderdag en zaterdag staan de deuren van de Jessehof open  van  10.00 tot 13.00 uur. Mensen zijn welkom voor koffie en/of een gesprek. Op maandag- en vrijdagmiddag is de Jessehof open van 14.00-17.30 uur. Op zondag van 14 – 16 uur. Behalve koffie drinken en praten, kunnen de gasten de kranten of tijdschriften lezen, hun mail bekijken op een computer en evt. een spelletje doen. Kinderen zijn welkom met een ouder en kunnen spelen in de kinderhoek. Tijdens de inloopochtenden en –middag is het ook mogelijk een gesprek te hebben met één van de Delftse pastores.

 Tafelgenoten

De 1e vrijdag van de maand wordt door vrijwilligers een warme maaltijd (3-gangen) bereid. Deze maaltijd is voor bezoekers van de Jessehof en is vanaf 18.00 tot rond 20.00 uur. Kosten 2,00 per maaltijd. Op een van de Kerst-of Paasdagen wordt een feestelijk diner of lunch klaar gemaakt. Bezoekers schrijven zich van tevoren bij de koffiebar van de Jessehof .

Biljart

Het grote biljart in de zaal trekt vele spelers, jong en oud, man en vrouw. Een groepje beginners krijgt af en toe les van een van de vrijwilligers.

Computer

In de zaal staan drie computers die door de gasten wordt gebruikt om een woning of werk te zoeken, te mailen of andere persoonlijke zaken te regelen. Gasten die niet goed thuis zijn op de computer, wordt door de vrijwilligers de weg gewezen.

Exposities

Om de twee maanden mag een gast of vrijwilliger een expositie verzorgen aan de muren van de Jessehof: schilderijen, tekening, foto’s etc. De expositie wordt feestelijk geopend.

 

2. Straatpastoraat

Het straatpastoraat Delft is een onderdeel van het Interkerkelijk Diaconaal Centrum De Jessehof. De doelstelling van het straatpastoraat is om present te zijn als kerk in Delft. We willen aandacht hebben voor alle mensen en de vragen of moeilijke omstandigheden waarmee zij te maken hebben.

Het straatpastoraat is in de jaren 90 in Nederland ontstaan om een specifieke groep mensen te bereiken die zich vooral op straat bevonden: daklozen en verslaafden. Het straatpastoraat zoals wij het in Delft willen opzetten richt zich ook op deze groep, maar is tevens gericht op mensen die eenzaam zijn, psychische problemen hebben of gewoon een gesprek willen. Daarom noemen wij het nu dan ook ambulant diaconaal werker.

De ziel van het werk is het ‘gewone’: naar mensen toe gaan en gesprekspartner zijn omdat zij vaak het contact met vrienden en familie zijn verloren. Veel mensen leven op als er iemand echt luistert naar hun persoonlijke verhaal. Het project heeft geen evangelisatie doelstelling, laat staan dat het zou gaan om zieltjeswinnerij.

Het diaconaal werk benadert een mens in zijn heelheid. De straatpastor zoekt de mensen concreet op in de stad, de opvang, de instelling om hen te laten weten dat ze er toe doen. Om hen te helpen bij de vragen naar de zin van hun leven. Een mens is meer dan een probleemgeval. Ieder mens is een kind van God.

De straatpastor staat buiten het officieel systeem van hulpverlening. Het is laagdrempelig en bereikt daardoor ook de zorgmijders.

Wat doet men nu eigenlijk als straatwerker?

Rondhangen op straat, omgaan met de meest kwetsbare mensen uit onze stad, diegene positief benaderen die door velen enkel negatief bekeken worden, de rechten verdedigen van hen die uitgesloten worden. Het

gaat om het bieden van laagdrempelige pastorale ondersteuning. In het Straatwerk ervaren mensen steun om het leven vol te kunnen houden.

Je bent als straatpastor ook een bruggenbouwer. Je helpt te signaleren wat er speelt op straat en het is drempels verlagend naar de reguliere hulpverlening. Veel mensen hebben negatieve ervaringen met het hulp aanbod van de samenleving. Het is voor hen moeilijk om de stap te zetten naar een formele organisatie. Zij voelen zich niet thuis in hun manier van werken en omgaan. Zij haken gemakkelijk af indien iets tegenvalt.

Organisatie

Het straatpastoraat Delft is een onderdeel van het Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof dat zich richt op hulp en ondersteuning van kwetsbare groepen in de samenleving. Hoewel het inloophuis met haar werk veel mensen bereikt, realiseren we ons ook dat er veel mensen lijden aan eenzaamheid en verdriet maar die zich niet makkelijk laten bereiken door georganiseerde activiteiten. Vanuit ons geloof voelen wij de behoefte om meer naar mensen toe te gaan en met hen in gesprek te gaan.

Als interkerkelijk diaconaal centrum in Delft, werken wij in nauwe samenwerking met andere diaconale instellingen zoals het rk stadsdiaconaat, de protestante diaconie, en zoeken wij mensen op bij instellingen als Perspectief, GGZ, Doel en particuliere organisaties.

Het werk van een straatpastor zal voorlopig 1-2 dagen maximaal per week betreffen.

Wij vragen ook onze vrijwilligers en bezoekers om onze ogen en oren in de wijk te zijn en te signaleren welke mensen dreigen te vereenzamen.