Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Jessehof bestaat per 1 december 2018 uit:

– Saskia Bolten (voorzitter); 

– Gerke Kok (secretaris);

– Wim Niemantsverdriet (penningmeester);

– Anneke Kroesen (pr);

– Bertjan Bosselaar (vertegenwoordiger vrijwilligers)

– René Kok (algemeen lid)

De bestuursleden hebben allen een onbezoldigde functie.

Projectcoördinator

Naast het bestuur is er de projectcoördinator, Anita van Velzen. De projectcoördinator is verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de Jessehof. Het is een betaalde functie. De projectcoördinator maakt geen deel uit van het bestuur.

RSIN

Het RSIN­nummer van de Jessehof is 851811413.