Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Jessehof bestaat uit:

– Jan Lamberts (interim voorzitter)
– Arjan Gooijer (secretaris)
– Wim Niemantsverdriet (penningmeester)
– Anneke Kroesen
– Gonny de Caluwé

De bestuursleden hebben allen een onbezoldigde functie.

Projectcoördinator

Naast het bestuur is er de projectcoördinator., Anita van Velzen. De projectcoördinator is verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de Jessehof. De projectcoördinator is een betaalde functie en is gewaardeerd in schaal 8 van de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De projectcoördinator maakt geen deel uit van het bestuur.

RSIN

Het RSIN­nummer van de Jessehof is 851811413.