Gasten van de Jessehof

De Jessehof staat open voor alle inwoners van Delft. Er zijn twee groepen waarop het inloopcentrum zich specifiek richt: mensen die lijden onder sociale uitsluiting en mensen die last hebben van emotionele uitsluiting.

Sociale uitsluiting

Sociale uitsluiting treedt op als mensen langere tijd in armoede leven. Wij gaan hierbij uit van mensen die een uitkering ontvangen of inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Behalve materiële tekorten kan men dan ook in sociaal opzicht vastlopen doordat geld ontbreekt voor clubs, vakanties, recreatie, sociale contacten in het algemeen. Sommige mensen zeggen dat ze vooral thuis blijven want “zodra we naar buiten gaan, kost alles geld”

Emotionele uitsluiting

Emotionele uitsluiting treedt op bij mensen die zich eenzaam voelen; ouderen die hun vrienden verloren hebben, mensen die niet sociaal vaardig zijn, psychisch zwakkeren, internationale studenten en anderen. In Delft zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen en die een plaats waar ze zomaar  binnen kunnen komen voor koffie of gesprek, goed kunnen gebruiken.