Visie IDC de Jessehof

Het interkerkelijk diaconaal centrum wil een centrale plek in de stad zijn waar iedereen meer dan welkom is, waar je jezelf kunt zijn en anderen kunt ontmoeten. Samen koffie drinken, samen eten of een fijn gesprek voeren is voor velen immers geen dagelijkse vanzelfsprekendheid. Door een luisterend oor te bieden, willen we vanuit een christelijke levensvisie een deel van de leegte opvullen die veel mensen iedere dag in hun leven ervaren. De vrijwilligers creëren met elkaar een warme ontmoetingsplek zodat minder mensen in een isolement geraken.

Het centrum wil een plek zijn waar mensen even hun toevlucht kunnen zoeken, waar ze even kunnen bijkomen of uitblazen van de drukke en snelle wereld om hen heen. Het centrum is echter ook met nadruk bedoeld voor hen die te maken hebben met materiële en/of sociale armoede of andere sociale of geestelijke nood. Het centrum is een plek waar de Delftse kerken diaconaal en pastoraal present willen zijn in de stad. 

Samenvattend wil het interkerkelijk ontmoetingscentrum een vaste en laagdrempelige plaats bieden aan wie dit nodig heeft en deze bezoekers warme, aandacht, rust en eventueel ondersteuning bieden. Het gaat niet om professionele hulpverlening zoals deze al binnen de Zorg en Welzijnsector bestaat. We proberen een zo breed mogelijke groep mensen te bereiken. We doen dit vanuit een kerkelijke achtergrond maar zijn duidelijk niet evangeliserend.

Wat de Jessehof biedt is onze presentie of bewuste aanwezigheid. Andries Baart (2001) heeft de presentietheorie geformuleerd als theologische reflectie op zijn werk met buurtbewoners in oude wijken. De presentiemethode is een aanwezigheidsbenadering. Gastvrijheid als de basis van waaruit het mogelijk is een relatie met een ander aan te gaan. Het doel is er te zijn voor en met de ander, mogelijkheden te scheppen om de ander in zijn eigenheid te benaderen. Het is essentieel in de presentiemethode dat de vrijwilliger aansluit bij de leefwereld en levensloop van de ander, het gaat om het nabij blijven ook waar het leven niet meer goed komt.

De doelen en waarden die achter dit optreden liggen, zijn het herstel en behoud van de menselijke waardigheid en het aanbieden van hulpbronnen om dat te bereiken. Presentie houdt in dat er aandacht is voor de ander, voor wie de ander is en met name voor het invoelen wat er voor de ander op het spel staat.

In praktijk betekent dit dat alle gasten welkom zijn en dat er niet aan hen getrokken wordt om over hun problemen of hun leven te vertellen. We bieden een luisterend oor als ze dat zelf willen en vooral aandacht en vriendschap. Als mensen niets willen vertellen en alleen een kop koffie willen drinken is dat ook goed.

Er zijn in Delft veel sociale voorzieningen maar deze zijn veelal gericht op hulpverlening. Bij ons komen mensen als persoon en niet als probleem. De meerwaarde voor de gasten is juist dat je in een ontmoetingscentrum niets hoeft. In het centrum kunnen wel behoeften gesignaleerd worden die door maatschappelijke instellingen geboden worden. Er wordt gericht informatie verstrekt maar beperkt doorverwezen omdat mensen vaak al in hulpcircuits zitten. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande voorzieningen