Vrijwilligers

Vrijwilligers: het goud van de organisatie

Voor het functioneren van het Diaconaal Centrum zijn veel vrijwilligers nodig. Mensen, die zonder daarvoor betaald te worden vrijwillig maar niet vrijblijvend wil meewerken in het centrum. Zijn of haar inzet behoeft niet gekoppeld te zijn aan een beroepsmatige opleiding of aan specifieke deskundigheid. Een vrijwilliger stelt zichzelf beschikbaar met zijn of haar persoonlijke mogelijkheden, ervaring, vaardigheden en beperkingen.

Het Diaconaal centrum heeft mensen nodig, die:

  • als gastheer of gastvrouw de bezoekers ontvangen
  • met een open geest en houding de bezoekers tegemoet treden
  • in staat zijn eigen normen en waarden van die van een ander te onderscheiden en niet aan de ander op te leggen
  • bereid zijn een vast aantal uren per week aanwezig te zijn
  • bereid zijn om in teamverband te werken
  • emotioneel tegen een stootje kunnen, teleurstellingen kunnen incasseren en flexibel zijn
  • hetgeen hen in vertrouwen is verteld kunnen bewaren, als waarborg voor de anonimiteit
  • bereid zijn een basistraining te volgen en later aan begeleidingsbijeenkomsten deel te nemen
  • zich ervan bewust zijn, dat zijzelf soms ook een ander nodig hebben

Begeleiding

Per dagdeel werken er drie vrijwilligers op de inloopochtenden samen met een betaalde of vrijwillige projectcoördinator. De projectcoördinator verzorgt de eerste begeleiding van vrijwilligers. Daarnaast kunnen de aanwezige pastores ondersteuning geven bij het verwerken van bijzondere ervaringen of problemen.

Naast de basistrainingen zullen er ook regelmatig bijeenkomsten zijn waar vrijwilligers hun ervaringen kunnen delen. Eenmaal per jaar is er een gesprek met een vertegenwoordiger van het bestuur en de projectcoördinator waarbij het voorgaande jaar wordt geëvalueerd en persoonlijke wensen of behoeften worden besproken.

Wilt u ook een ochtend per week meedraaien en in centrum als vrijwilliger, neem dan contact op met de Jessehof.