Wat is de Jessehof?

Wat is de Jessehof?

De Jessehof is het interkerkelijk inloopcentrum in de binnenstad van Delft. Het Centrum is opgezet door de gezamenlijke kerken in Delft om een laagdrempelige huiskamer te bieden voor de bewoners van Delft. 

Zes dagdelen per week kun je er zonder afspraak binnenlopen, een kop koffie/thee drinken, een praatje maken, een krantje lezen of even iets doen op de computer. Per dagdeel zijn er 3-4 vrijwilligers aanwezig om je te ontvangen. De sfeer in de Jessehof is goed en ongedwongen. Je kunt ook zomaar even zitten en uitrusten.

Even binnenlopen bij de Jessehof biedt een kans om er even uit te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten en te leren kennen. Vaak is de coƶrdinator Anita van Velzen aanwezig. Met haar kun je ook even spreken, zo maar even, of ook over een probleem waar je mee rondloopt. Ook zijn er regelmatig pastores van de kerken in Delft aanwezig. Met hen kun je een gesprek hebben.