Stichting Vrienden van de Jessehof

Vrienden van de Jessehof

Ontmoeting staat voorop

De Jessehof is een ontmoetingscentrum. Een veilige plek voor kwetsbaren in de samenleving van vandaag. Waar je als mens gezien wordt. Bezoekers komen voor een goed gesprek, aandacht, advies of om even tot rust te komen. Iedereen is welkom.

Zes keer per week is de Jessehof geopend voor een gratis kopje koffie, thee of soep, een luisterend oor of een spelletje. Eénmaal per maand is er een maaltijd met elkaar. Regelmatig worden er activiteiten zoals een creatieve middag of samen zingen georganiseerd.

Het centrum kan alleen voortbestaan dankzij subsidies van fondsen en giften. Daarom zoekt de Jessehof supporters. Vrienden van de Jessehof die het centrum financieel willen ondersteunen en zo met ons kwetsbare mensen in Delft een steuntje in de rug willen geven. Dankzij uw gift kunnen wij dit werk voortzetten! Sinds 13 maart 2013 beschikt de stichting Vrienden van de Jessehof over de ANBI-status. U kunt dat hier controleren. Dat levert belastingvoordelen op voor donateurs.

ANBI gegevens

Stichting Vrienden van de Jessehof
Postadres: Burgwal 50 | 2611 GJ | Delft
T: 015-8871539 (tijdens openingstijden van de Jessehof)
E: gkkok@hetnet.nl
Bank: NL47 TRIO 0197 63 2424 t.a.v. Vrienden van de Jessehof te Delft.