Stichting Vrienden van de Jessehof

Vrienden van de Jessehof

Ontmoeting staat voorop

De Jessehof is een ontmoetingscentrum. Een veilige plek voor kwetsbaren in de samenleving van vandaag. Waar je als mens gezien wordt. Bezoekers komen voor een goed gesprek, aandacht, advies of om even tot rust te komen. Iedereen is welkom.

Zes keer per week is de Jessehof geopend voor een gratis kopje koffie, thee of soep, een luisterend oor of een spelletje. Eénmaal per maand is er een maaltijd met elkaar. Regelmatig worden er activiteiten zoals een creatieve middag of samen zingen georganiseerd.

Het centrum kan alleen voortbestaan dankzij subsidies van fondsen en giften. Daarom zoekt de Jessehof supporters. Vrienden van de Jessehof die het centrum financieel willen ondersteunen en zo met ons kwetsbare mensen in Delft een steuntje in de rug willen geven. Dankzij uw gift kunnen wij dit werk voortzetten!

 

Informatieblad

Statuten

Beleidsplan 2013-2014

Financieel Jaarverslag 2013 v1.0 30062014 finale versie

Jaarverslag 2013 v1.0 30062014 finale versie

– Jaarverslag Vriendenstichting 2014

Financieel Jaarverslag Vriendenstichting 2014

Financieel Jaarverslag Vriendenstichting 2015

– Financieel Jaarverslag Vriendenstichting 2016 v1.0

Nieuw:

Financieel Jaarverslag Vriendenstichting 2017 v1.0