Stichting Vrienden van de Jessehof

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting de Vrienden van de Jessehof bestaat uit:

NaamDatum benoemingAftredend
Bertjan Bosselaar (voorzitter)1 december 20191 december 2022
Anneke Kroesen (secretaris)1 januari 20201 januari 2023
Peter Beuman (penningmeester)19 april 202119 april 2024
Leonie Zweekhorst19 april 202119 april 2024
Maria Scali19 april 202119 april 2024

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij zijn na aftreden terstond opnieuw benoembaar.

Doelstelling

Doel van de Stichting is het verwerven en beheren van financiële middelen afkomstig van individuele personen, bedrijven en organisaties (als vriend, donateur of sponsor), waarmee activiteiten van De Jessehof (mede) mogelijk worden gemaakt.

Het doel van de vriendenkring is vooral betrokkenheid en belangenbehartiging door het financieel ondersteunen van het centrum. De Vrienden houden zich bezig met extra ‘aandacht’ door het aantrekken van vrienden en vriendinnen als donateurs en het verwerven van financiële middelen. Sommige van de vrienden leveren diensten in natura door het verrichten van hand en spandiensten.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Kamer van Koophandel -RSIN

Kamer van Koophandel dossiernummer: KvK 57485798

Het RSIN (Rechtspersoon Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de stichting Vrienden van de Jessehof is: 852601463.