Stichting Vrienden van de Jessehof

Vrienden van de Jessehof

Ontmoeting staat voorop

De Jessehof is een inloopcentrum. Een plek om mensen te ontmoeten, een kop koffie/thee te drinken, je verhaal te vertellen. Vrijwilligers zijn aanwezig om iedereen gastvrij te ontvangen. Iedereen is welkom.

Vijf keer per week is de Jessehof geopend voor een gratis kopje koffie, thee of soep, een luisterend oor of een spelletje. Eénmaal per maand is er een maaltijd met elkaar. Regelmatig worden er andere activiteiten georganiseerd.

Het centrum kan alleen voortbestaan dankzij subsidies van fondsen en giften. Daarom zoekt de Jessehof supporters. Vrienden van de Jessehof die het centrum financieel willen ondersteunen en zo met ons kwetsbare mensen in Delft een steuntje in de rug willen geven. Dankzij uw gift kunnen wij dit werk voortzetten! Sinds 13 maart 2013 beschikt de stichting Vrienden van de Jessehof over de ANBI-status. U kunt dat hier controleren. Dat levert belastingvoordelen op voor donateurs.

ANBI gegevens

Stichting Vrienden van de Jessehof
Postadres: Burgwal 50 | 2611 GJ | Delft
T: 015-8871539 (tijdens openingstijden van de Jessehof)
E: vrienden@jessehof.nl

Bank: NL47 TRIO 0197 63 2424 t.a.v. Vrienden van de Jessehof te Delft.